Feeds:
Posts
Comments

Archive for April 14th, 2009

Khadijah adalah seorang perempuan Quraisy terhormat yang lahir dari keluarga kaya raya. Putri cantik Khuwailid bin Asad ini juga dikenal sebagai perempuan yang sukses meneruskan bisnis kedua orang-tuanya yang wafat ketika Khadijah masih muda belia. Ia dijuluki ‘Afifah Thahirah atau perempuan suci oleh orang-orang disekitarnya. Bunga Mekah ini pernah menikah dua kali. Keduanya wafat ketika masih berstatus sebagai suaminya. Dari suami pertamanya Khadijah mempunyai 2 orang anak. Setelah itu Khadijah memutuskan untuk tidak lagi menikah meski beberapa lelaki terhormat datang melamarnya.

Namun Allah menghendaki lain. Sejak ia mendengar sendiri laporan dari pembantu setianya, Maisaroh, tentang  bagaimana santunnya seorang pemuda bernama Muhammad bin Abdullah yang ditunjuknya untuk membantu menjalankan bisnisnya, hatinya tiba-tiba hidup kembali. Sebelum itu ia memang pernah mendengar kabar bahwa pemuda Quraisy ponakan Abu Thalib, cucu Abdul Mutthalib itu memiliki akhlak yang sungguh mulia. Ia dikenal sebagai pemuda yang jujur dan sopan  Sangat berbeda dengan kebanyakan pemuda Mekah yang gemar bermabuk-mabukan dan pesta pora.

Hal inilah yang membuat Khadijah berpikir ulang. “Pasti ada sesuatu yang istimewa dalam diri anak muda ini. Dari begitu banyak orang yang pernah aku serahi tugas menjalankan perniagaan tak satupun yang pernah pulang dengan membawa berkah yang demikian berlimpah. Dan ini semua berkat kejujuran dan kesantunannya ”, pikirnya keheranan. “Walaupun beda usia antara aku dan dirinya cukup jauh, rasanya bukan hal mustahil bagi kami untuk bersatu dalam sebuah pernikahan. Semoga firasatku ini firasat yang baik. Semoga darinya akan lahir anak-anak yang berkwalitas ”.

Itu sebabnya maka Khadijahpun memberanikan diri mengutus sahabatnya, Nafisah binti Muniyah, untuk menanyakan apa yang menjadi penghalang pemuda yang diam-diam telah mencuri hatinya itu, sehingga ia belum juga menikah.

Aku tidak pernah berani berpikir ke arah itu karena aku belum memiliki cukup harta untuk meminang seseorang”, begitu jawaban pendek Muhammad. Maka akhirnya ketika Nafisah memberitahukan bahwa Khadijah, yang masih memiliki hubungan kekerabatan walau jauh itu, menginginkan Muhammad melamar dirinya, Muhammad langsung setuju. Ternyata diam-diam sang pemuda juga menyimpan rasa kagum terhadap Khadijah. Itu sebabnya Muhammad segera melamarnya.

Dengan persetujuan kedua keluarga besar maka menikahlah Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah binti Khuwailid. Ketika itu Muhammad  berusia 25 tahun sementara Khadijah 40 tahun. Perbedaan usia yang jauh serta kesenjangan ekonomi  yang lebar antara keduanya tidak menghalangi pasangan tersebut membina rumah tangga yang penuh bahagia.

Khadijah mempercayakan urusan perniagaannya kepada sang suami tercinta, dan di tangan Muhammad perniagaan Khadijah semakin lancar dan maju. Sementara Khadijah sendiri lebih fokus kepada urusan rumah tangga.  Namun  demikian ini tidak berarti bahwa Muhammad lepas tangan terhadap urusan yang umumnya dianggap sebagai urusan perempuan itu. Tidak jarang Muhammad terlihat membantu pekerjaan sehari-hari Khadijah. Pendek kata meskipun kini Muhammad telah menjadi seorang saudagar kaya raya, ia tetap sederhana dan bersahaja.

Sementara itu di waktu-waktu luangnya, Khadijah mendapati bahwa sang suami sering merenung dan berusaha berpikir siapakah sebenarnya Sang Pencipta yang patut disembah dan diagungkan. Muhammad muda senantiasa menjauhkan diri dari ritual penyembahan berhala yang lazim dilakukan kaumnya yang dalam kesesatan. Semua ini tak terlepas dari pengamatan Khadijah. Hal ini menimbulkan kekaguman dan kesan mendalam di hati sang istri tercinta. Oleh karenanya ia tidak pernah menghalangi kepergian suaminya bermunajat di gua Hira dalam rangka merenung dan memikirkan penciptaan bumi, langit beserta seluruh isinya.

Itu sebabnya ketika suatu hari suami dengan menggigil ketakutan pulang ke rumah sambil menceritakan bahwa ia telah didatangi ’mahluk yang memenuhi langit’ ( malaikat Jibril as), Khadijah tidak mencemoohkannya bahkan langsung mempercayainya. Beliaulah orang yang pertama beriman dan langsung mempercayai kerasulan Muhammad saw disaat yang lain masih mengingkari dan mencemoohnya.

Khadijah segera menyelimuti dan menghibur sang suami dengan kata-kata yang menyejukkan dan menenangkan hati. Dalam keadaan inilah turun ayat berikut :

Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Qur’an itu dengan perlahan-lahan. ” . (QS.Al-Muzzammil(73):1-4).

Untuk menenangkan hati suaminya Khadijah mengajaknya menemui   Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani buta sekaligus sepupunya. Di sana Khadijah menceritakan apa yang dialami Muhammad yang ketika itu belum menjadi seorang Rasul.

Itu adalah malaikat yang pernah Allah utus kepada Musa. Oh, alangkah bahagianya apabila aku masih muda dan perkasa. Alangkah bahagianya seandainya aku masih hidup tatkala kamu diusir oleh kaummu”, berkata Waraqah setelah mendengar cerita keponakannya.

Apakah mereka akan mengusirku?” tanya Muhammad, risau.

Ya, tidak ada seorangpun yang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali dimusuhi dan diperangi oleh kaumnya. Seandainya kelak aku masih hidup dan mengalami hari yang akan kamu hadapi itu, niscaya aku akan membantumu sekuat tenaga.”

Sayang tidak berapa lama setelah kejadian tersebut, Waraqah meninggal dunia. Sedangkan Khadijah, sejak itu selalu bersiap diri rela mengorbankan waktu, jiwa serta seluruh hartanya untuk dakwah Rasullullah Muhammad saw,  sang suami tercinta. Demikian  pula ketika kaum Quraisy memboikot Rasul dan para pengikutnya di lorong sempit rumah beliau selama kurang lebih 2 tahun, Khadijah senantiasa mendampingi dan menghibur Rasul dengan penuh kesetiaan.

Hingga akhirnya setelah 25 tahun mendampingi Rasulullah, pada usia 65 tahun Allah swt memanggil Khadijah untuk kembali kepada-Nya. Tahun tersebut di kemudian hari dikenang  dengan sebutan ‘Amul-Huzn atau Tahun Duka Cita. Karena pada tahun tersebut paman Rasulullah, Abu Thalib yang selama ini senantiasa melindungi dakwah Rasulullah juga berpulang ke rahmatullah.

Yang juga patut dicatat, selama Khadijah menjadi istri Rasulullah tidak pernah sekalipun suaminya itu memadunya, hal yang amat lazim bagi pria Arab ketika itu untuk memiliki istri lebih dari satu. Apalagi ketika itu Rasulullah masih sangat muda, namun tak pernah sekalipun mencoba menambah istri lagi, bahkan terpikirpun tidak.

Pasangan istimewa ini dikaruniai 4 putri dan 2 putra. Empat putri mereka adalah Zainab, Ruqaiah, Ummi Kultsum dan Fatimah binti Muhammad. Sedangkan dua putra mereka  adalah Abdullah dan Qasim bin Muhammad. Keduanya meninggal ketika masih kecil.

Di kemudian hari, Aisyah, istri Rasulullah yang masih belia, menunjukkan kecemburuan yang sangat karena Rasulullah memuji Khadijah, dengan kepolosannya berkata, “Bukankah dia hanya seorang yang sudah tua dan Allah SWT telah mengganti untukmu orang yang lebih baik darinya?”

Mendengar itu, wajah Rasulullah sontak memerah, dan bersabda, “Demi Allah! Allah tidak pernah menggantikan yang lebih baik darinya. Dia beriman ketika orang-orang ingkar, dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku, dia membelaku dengan hartanya ketika orang-orang menghalangiku, dan aku dikaruniai Allah anak darinya, sementara aku tidak dikaruniai anak dari istri-istriku yang lain”.

Rasulullah juga pernah bersabda, “Wanita terbaik di semesta ini adalah Maryam binti ‘Imran, ‘Asiyah binti Muzahim, Khadijah binti Khuwailid dan Fathimah binti Muhammad” ( HR.At Tirmidzi).

Wallahu’alam bishawab.

Jakarta, April 2009.

Vien AM.

Wallahu’alam bishawab.

Jakarta, April 2009.

Vien AM.

Read Full Post »